Číslo
Název vyhlášky Datum účinnosti
1/2015 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 1. 1. 2016
1/2011 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 16. 4. 2011
7/2010 OZV o místním poplatku ze psů 27 .1. 2011
6/2010 OZV o místním poplatku ze vstupného 27. 1. 2011
4/2010 OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity 27. 1. 2011
2/2010 OZV o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 27. 1. 2011
3/95 OZV o chovu a držení zvířat na území obce 1. 9. 1995