Bohusov

Obec Bohušov

Rybolov

rybník „Pod hradem“

rybareniSoučástí našeho rekreačního areálu je rybník
„Pod hradem“ kde je možno provozovat po většinu roku sportovní rybaření pro celou rodinu.

V okolí obce je dále několik dalších chovných rybníků a pstruhová řeka.

Prodej povolenek k rybolovu získáte v budce u rybníka Pod hradem nebo na: tel.: +420 776 326 497

Veškeré informace o provozu rybníka pod Hradem podávají porybní:
paní Jana Podešvová

Rybářský řád ke stažení - zde

Rybník Dolní Povelice

Prodej povolenek k rybolovu získáte v budce u rybníka Pod hradem nebo na: tel.: +420 776 106 861

Veškeré informace o provozu rybníka pod Hradem podávají porybní:
p. Vladimír Novák

Rybářský řád ke stažení - zde

Přehled o úlovcích

Oprávněný k lovu musí mít vedle povolenky také průkaz totožnosti. Do přehledu o úlovcích musí býti ihned zapsaná každá ulovená ryba, kterou si držitel povolenky ponechá. Ponechané ulovené ryby musí být skladované ve vlastním vezírku z okruhy. Po skončení platnosti lovu se povolenka vkládá do schránky umístěné u vývěsní skřínky.Nevracení povolenky bude potrestáno nevydáním další povolenky.

rybareni-600

Počet úlovků

Oprávněný k lovu si může ponechat nejvýše 2 ks ušlechtilých ryb

 1. kapr-2 ks, 40-50 cm a lov musí být ukončen
 2. amur, štika od 60 cm, candát od 50 cm, lín, cejn od 30 cm – 2 ks do 70cm
 3. amur, štika, candát 1 ks nad 70cm a lov musí být ukončen
 4. při ulovení sumce musí být lov ukončen
 5. při ulovení mořské panny musí být lov ukončen a tuto ihned odevzdat porybnému
 6. Loví se kapr do 50ti cm, kapra chyceného nad 50cm musí rybář pustit nebo zaplatit 100,- Kč za 1 kg (cena povolenky se do úlovků nezapočítává)
 7. Délka se měří u ryb od předního konce hlavy až ke konci ocasní ploutve
 8. Druhá povolenka na týž den se nevydává
 9. Lov dravých ryb se v roce 2012 povoluje od 16. června

 

Rybářské náčiní

 1. Loví se nejvíce na dva pruty, na každém nejvíce o dvou návazcích s jednoduchými háčky.
 2. Třetí prut nesmí být v žádném případě připraven k lovu.
 3. Při lovu přívlači – na třpytku, živou či umělou rybku je dovoleno lovit jen jedním prutem.
 4. Zakazuje se používat samoseku.
 5. Rybář je povinen při lovu mít : vyprošťovač háčků (pean, obůstek, pinzetu, klíšťky), míru pro zjištění délky ulovených ryb, podběrák.
 6. Při setmění může lovící použít běžně dostupná svítidla (el. kapesní svítilny, lampy, svíčky apod.), kterými si osvětluje čihadla na prutu.
 7. Zákaz lovu ryb z lodě nebo z jiného plavidla.
 8. Zákaz použití echolotu či jiného podobného zařízení.

Používání nástrah

 1. Zakazuje se používat jako nástrahy krve, masa, jakákoliv směs z masa a veškerých chráněných živočichů.
 2. Zakazuje se lov nástražních ryb do čeřínku, zakazuje se lov ryb ze stavidla . Zakazuje se olamování stromků a keřů okolo rybníka.
 3. Zákaz stanování a rozdělávání ohně na hrázi.

Rybolov mládeže do 15 let

Je podmíněn dozorem osoby starší 18 let (nemusí být zákonný zástupce).

Přestupky

 1. Za přestupky, kterých se lovící dopustí (ponechání si většího množství ryb, ponechání si podměrečné ryby, nešetrné zacházení s rybou, lovení na více než dva pruty, na více než dva návazce na jedné udici, překročení povolené doby lovu, znečištění místa lovu odpady, nerespektování dočasného zákazu v určitých lokalitách v době tření ryb či jiné vymykající se z rámce tohoto rybářského řádu) může být postižen přestupkovou komisí až do výše 1000,- Kč.
 2. Bude-li připraven třetí prut k lovu, bude odebrána povolenka.
 3. Při opakovaném přestupku bude následovat finanční postih.
 4. Nevrácení povolenky se záznamem o úlovcích je považováno také za přestupek.
 5. Závazné porušení řádu bude potrestáno nevydáním povolenky.
 6. Vodění psů na hráz a jejich koupání v rybníku je zakázáno.

Rybář, který ukončil lov ( i ten, který nic neulovil ) je povinen při odchodu odevzdat povolenku.

Pořádek

Každý, kdo loví, je povinen na místě udržovat pořádek, je zakázáno ponechávat odpadky na břehu, odhazovat do vody, nebo lesa. Při zaujmutí místa, které je znečištěno, je nutno nejdříve provést jeho úklid , jinak bude postupováno s účastníkem lovu tak, jako by znečištění provedl sám. Odpady se ukládají do rozmístěných pytlů okolo rybníka.

Kontroly

Každý, který na rybníku loví, je povinen se podrobit kontrolám obecního úřadu, které se prokáží příslušným zmocněním. Osoby oprávněné k lovu mají za povinnost poskytnout kontrolním orgánům pomoc zejména tím, že je budou informovat o zjevných přestupcích ostatních účastníků lovu.

Ryby se běžně přikrmují, osočování pracovníků, kteří krmení provádí je nepřípustné !

Parkování

Motorová vozidla musí být zaparkována na místě k tomu určeném, nesmí být ponechána na příjezdových komunikacích popř. pod hrázi rybníka.

Ceny povolenek

 • Denní 200,- Kč
 • Týdenní 1200,- Kč
 • Měsíční 5000,- Kč
 • Roční 7000,- Kč

Ceny jsou platné od 1.4.2012
Veškeré informace podává porybný p. Miroslav Hradela

 

 

Prodej povolenek

Na rybníku – tel.+420 776 247 352

Prodej povolenek 30 min. před zahájením lovu.
Povolenky jsou nepřenosné