Adresa: Bohušov č. p. 115
Tel:
 554 642 121 (156)
Provozovatel:
 Obec Bohušov
IČ: 295876
Provozní doba:
 celoroční
Zaměstnanci:
 1

Provozní řád rekreačního zařízení.pdf

Druh a rozsah poskytovaných služeb:

 • 20 chatek/ tří ůžkové s možnou přistýlkou
 • k dispozici v každé chatce je sprcha, Wc, umyvadlo a dřez na mytí nádobí.

Parametry prostředí:

Větrání

 • přirozené
 • okny a větací otvory

Osvětlení

 • denní okny
 • umělé žárovkovými svítidly

Vytápění

 • Chatka – elektrický konvektor

Úprava povrchů stěn a podlah

 • keramické obklady,
 • linoleum

Zásobování vodou:

 • z veřejného obecního vodovodu

Odkanalizování a likvidace odpadních vod:

 • potrubí o průměru 125 mm do septiku s následným biologickým čištěním.

Likvidace odpadů:

 • odkládání do igelitových pytlů, umístěných ve stojanech, dle druhů – separace ( papír, plasty, sklo, kovy, baterie, ostatní odpad). Odvoz 1x za 14 dní spolu s komunálním odpadem obce. Smlouva s obcí Osoblaha.

Úklid a dezinfekce:

Úklid koupelen je prováděn po odjezdu rekreantů, úklid spočívá v umytí umyvadel, obkladů okolo nich, sprchových vaniček, záchodových mís a podlah. Úklidové a dezinfekční přípravky a pomůcky jsou uloženy v úklidové komoře. Dezinfekci provádí odpovědná osoba zaměstnanec.

Ředění roztoků :

pomocí odměrky, požívají se pouze schválené dezinfekční a úklidové přípravky a je dodržován návod  k jejich použití, stanovený výrobcem. (Fixinela, Milit – kyselina citrónová, kyselina amidosírová, Domestos, Savo – chloran sodný, Bond – kyselina fosforečná)

Při úklidu se používají osobní ochranné pomůcky – pracovní oděvy, gumové rukavice.

Zabezpečení první pomoci při práci s dezinf. přípravky – lékarnička.

Četnost střídání dezinfekčních prostředků : min. 1x za 3 měsíce, vždy s jinou účinnnou látkou.

Mytí oken, dveří a svítidel

 • 1x za 2 týdny

Malování

 • 1x ročně

Manipulace s prádlem

 • čisté ručníky  a ložní prádlo jsou uloženy ve skladu čistého prádla, použité jsou ihned odnášeny k vyprání, prány pracovníkem pri těplotě 90°C (vyvářkou).   .
 • výměna ručníků a ložního prádla je prováděna vždy po odjezdu rekreantů, v případě delšího pobytu ložní prádlo 1x tydně, ručníky 1x denně

Umístění lékarničky

 • V příjimací kanceláři, obsahuje základní vybavení

S provozním řádem byli seznámeni:

 1. Jarmila Schnaubeltová – starostka obce
 2. Zastupitelstvo obce Bohušov
 3. Anna Botosová – zaměstnanec

Za dodržování provozního řádu zodpovídá:

 • Jarmila Schnaubeltová, Anna Botosová