Používání serveru www.bohusov.eu nevyžaduje zadání žádných osobních údajů. V případě, že má návštěvník serveru zájem využít také některé speciální služby serveru www.bohusov.eu, bude požádán o provedení jednoduché registrace, součástí které je také několik základních osobních informací, jejichž ochranu a možné využití blíže specifikují následující odstavce.

Některé údaje, poskytnuté při využívání serveru www.bohusov.eu mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon). Obec Bohušov se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby osobní údaje uživatelů serveru www.bohusov.eu ochránila.

Použití registračních informací:

  • Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem.
  • Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
  • Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky společnosti V4 Systems Ltd. a nebudou poskytnuty třetím osobám.
  • Server www.bohusov.eu a jeho provozovatel, Obec Bohušov, si vyhrazují právo použít e-mailové adresy zákazníků k zasílání informací o novinkách a nových službách serveru www.bohusov.eu. Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto zpráv ze strany serveru www.bohusov.eu kdykoliv zakázat, a to buď již při prvotní registraci či odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.
  • Obec Bohušov učiní vše, co je v jejích silách, aby ochránila data uživatelů serveru www.bohusov.eu před zneužitím a nebude je poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.
  • Rozšíření požadovaných informací:
  • V případě soutěží, kvízů či podobných aktivit může server www.bohusov.eu po účastnících takové akce požadovat i další osobní údaje, které jsou podle platných právních předpisů potřeba pro ověření totožnosti osoby, účastnící se dané akce, nebo podle způsobu organizace potřeba k uvědomění případných vítězů či k distribuci výsledků dle předem zveřejněných podmínek. Tyto rozšířené údaje nebudou poskytovány třetím osobám.
  • Jakékoliv informace, jež uživatel serveru www.bohusov.eu poskytne třetím osobám při koupi zboží, služeb či jiné činnosti, zprostředkované serverem www.bohusov.eu, jsou chráněny dle pravidel tohoto partnera a nevztahuje se na ně toto ujednání.

Práva uživatele serveru www.bohusov.eu

Podle Zákona má každý uživatel, jenž poskytl osobní údaje, právo písemně požádat správce dat (Obec Bohušov) o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává.