Obec Bohušov

Oficiální stránky obce Bohušov

Aktuality

Ustavující zasedání zastupitelstva obce

Vít Akulšin
16.11.2010

OZNÁMENÍ

na základě zákona č. 128/2000 Sbírky O obcích /obecní zřízení / svolává starosta obce podle §103 odst.5 členy zastupitelstva obce na ustavující zasedání zastupitelstva obce , které se koná v kanceláři starosty obce, dne 26. listopadu 2010 v 17,00 hodin

Program zasedání :

 1. Zpráva volební a mandátové komise
 2. Volba starosty obce
 3. Volba místostarosty obce
 4. Volba předsedů výborů a ustanovení komisí při ZO
 5. Podpisové vzory pro nakládání s finančními prostředky obce
 6. Zmocnění starosty obce k rozpočtovým opatřením
 7. Jmenování inventarizačních komisí

Ustavující zasedání zastupitelstva obce

Martinské hody 2010

Vít Akulšin
20.10.2010
Titulní obrázek prispěvku

Děkujeme všem za hojnou účast na Martinských hodech,
které proběhly dne 6.11.2010 v Rekreačním areál u Penzionu Pod duby. Nabízeli jsme mj. tradiční martinskou husu, knedlík, červené a bílé zelí, všechny nezdravé dobroty k jídlu i pítí. V tomto článku dále naleznete i fotogalerii z akce, kterou budeme postupně doplňovat Vašimi příspěvky. Posílejte je prosím na adresu hody@spojenec.eu

Program rekreačního areálu u Penzionu pod Duby:

11:00 hod

 • domácí zabijačka, zvěřinový guláš, teplé uzeniny z udírny, domácí placky, koláče, svařák, hruškovice, točené pivo
 • hlavní chod – Martinská husa, zelí, knedlík
 • vytápěný srub + vytápěné stany
 • kapacita 300 osob
 • hraje country kapela
 • ubytování/objednávky:
  Mgr. Schaffartziková + Ing. Mičaninová, tel.: 554 642 121,
  p. Botosová tel.: 776 180 929, e-mail: schaffartzikova@bohusov.eu

14:00 hod

 • ukázka výcviku s orly skalními na hřišti rekreačního areálu
 • volná zábava

Kostel sv. Martina

11:00 – 12:30 hod.

 • slavnostní mše u příležitosti nákladné rekonstrukce kostela, celebruje mons. František Lobkowicz, biskup Ostravsko-opavské diecéze
 • zpěv Erika ŠPOREROVÁ sólistka Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, Markéta Schaffartziková, posluchačka 3. ročníku Janáčkovy konzervatoře, doprovod Eduard Müller na klávesy, posluchač 6. ročníku Janáčkovy konzervatoře

Pozvánka a leták na Martinské Hody

Projekt rekonstrukce kostela sv. Martina

Vít Akulšin
19.10.2010
Titulní obrázek prispěvku

V roce 2006 převzala obec Bohušov iniciativu ve snaze o záchranu areálu kostela sv. Martina, aby zamezila jeho postupné devastaci z podfinancování a zajistila jeho uchování pro budoucí generace a pro společenské využití. Ve spolupráci s Římskokatolickou farností Bohušov podala obec Bohušov žádost o dotaci do programu tzv. „Norských fondů“ (Finanční mechanismus EHP/Norska). Ve velké konkurenci projekt s názvem „Rekonstrukce kostela sv. Martina“ získal podporu. Tím byla podpořena evropská významnost kostela sv. Martina, který v sobě uchovává nejen průřez historií od počátku německého osídlování Osoblažska, ale také ojedinělé architektonické nálezy.

 

Cílem projektu je:

 • celková rekonstrukce kostela sv. Martina
 • provedení nových vitráží kostelních oken
 • renovace varhan
 • vytvoření nových lavic a zpovědnice v neogotickém stylu
 • rekonstrukce ohradní zdi s márnicí včetně vybudování WC pro veřejnost
 • restaurování náhrobků na hřbitově
 • restaurování náhrobních kamenů v interiéru kostela
 • vytvoření muzejní sbírky předmětů nalezených v kostele a v okolí
 • umístnění webové kamery uvnitř kostela pro internetový přenos interiéru
 • zajištění kostela elektronickým zabezpečením proti možnému vykradení a poškození vandaly

Náklady projektu:

 • Celkové náklady projektu: 907 320 EUR
 • Dotace FM EHP/Norska: 771 222 EUR (85%)
 • Vlastní zdroje obce Bohušov: 136 098 EUR (15%)

Harmonogram projektu:

 • Projekt byl zahájen v září 2008. Bude ukončen nejpozději v dubnu 2011.

baner_kostel

Kapři z rybníka pod Hradem

Vít Akulšin
8.6.2010
Titulní obrázek prispěvku

Prohlédněte si úlovky z rybníka pod Hradem
fotogalerie – klikni zde !=========================================

Turistické informační centrum

Vít Akulšin
19.3.2010
Titulní obrázek prispěvku

V přízemí budovy obecního úřadu Bohušov je pro všechny návštěvníky k dispozici naše autorizované turistické informační středisko. Naleznete zde turistické průvodce, trasy cyklostezek, upomínkové předměty atd. Naši zaměstnanci Vám poradí s ubytováním, stravováním a zajistí pro Vás rezervace v našem rekreačním středisku. Další podrobnosti a informace naleznete zde >> ======================================

Enviromentální aktivity

Vít Akulšin
16.3.2010
Titulní obrázek prispěvku

Prohlédněte si fotogalerii obecního stáda ovcí a přečtěte si informace o historii a současnosti chovu ovcí u nás.

Chov ovcí je na dnešním území ČR datován již k 9. století. Toto zvíře bylo chováno pro svůj mnohostranný užitek a vysokou odolnost vůči klimatickým podmínkám. Společně s kozou patří ovce k nejstarším domestikovaným zvířatům této planety. Oblasti Karpat a Beskyd byly z historických pramenů místy, kde došlo k rozvoji valašnicko-salašnického způsobu chovu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prvopočátcích byly ovce intenzivně dojeny. Jednalo se o hrubovlnné cápové-valašské ovce. Ve 14. století se na našem území podílel chov ovcí rovnou 3/4 na stavu všech hospodářsky chovaných zvířat. Důležitým mezníkem v historii byla doba feudalismu. O ovce se v té době starali mistři ovčáci, kteří tvořili samostatný a zcela svobodný 4 stav (znáte jistě píseň „ovčáci čtveráci“). Ono zpívané slovo „čtveráci“ bylo výrazem právě onoho čtvrtého stavu, které přinášelo ovčákum: osvobození od roboty, možnost svobodně oženit se bez souhlasu pána a jejich děti mohly jít na studia . Práce ovčáka byla v té době vysoce ceněna a ovčák byl osobou velmi váženou. Chov ovcí i v dávné historii prošel řadou krizí, což vedlo k výraznému snížení počtu chovaných zvířat. Z 2 228 587 ks chovaných ovcí v roce 1837 došlo k poklesu stavů v roce 1935 na 40 302 ks. Svůj vzestup zažilo toto odvětví chovů v dobách socialismu, kdy nejvyšších stavů bylo dosaženo v roce 1990 – 429 714 ks. Hluboký propad mezi roky 1990 – 2000 byl zapřičíněn vysokou agilností našich politiků, kteří podepsali po pádu železné opony smlouvy o nákupech levnější ovčí vlny z Austrálie. Tímto krokem došlo k velmi dramatickému snížení stavů chovaných ovcí. Chovu ovcí tak nezbylo nic jiného, než se transformovat a místo produkce vlny se zaměřit na produkci kvalitního masa. Tato transformace, ač užitečná, však s sebou přinsela rapidní pokles stavů ovcí. Dnes v porovnání s EU naše republika značně pokulhává v počtu ovcí chovaných na 100 ha zemědělské půdy. Nejvíce ovcí je chováno v Asii a Africe. Co se týče zemí tak mezi největší chovatele patří Austrálie.

V současné době spočívá význam chovu ovcí v jejich mnohostranné užitkovosti. Ovce vedle hlavních produktů (maso, mléko, vlna, kůže, rohy a paznehty) poksytují i vedlejší produkty (lanolin, střeva, krev, lůj, předžaludky). Nepřímý užitkem je např. produkce mrvy a vypásání chráněných území, či míst, která jsou pro ostatní hospodářská zvířata nepřístupná.

Česká republika patří ve spotřebě ovčího a jehněčího masa na k zemím s velmi nízkou spotřebou. V současné době se spotřeba pohybuje na úrovni 0,15 kg. Přitom ovčí maso patří mězi velmi kvalitní masa. Zejména jehněčí maso, je mezi jižními národy (Řecko, Itálie) velmi ceněno. Maso často bývá označováno jako maso dětí a starců. Je velice lehce stravitelné a v mnoha vyspělých zemích je často podáváno lidem v rekonvalescenci.

zdroj informací: http://www.zootechnika.estranky.cz

Zima 2010

Vít Akulšin
8.3.2010
Titulní obrázek prispěvku

Jaro už je tady !  Pokud si ale chcete zavzpomínat jak to u nás a na dráze vypadalo když bylo všude plno sněhu podívejte se na fotky v tomto článku.

Bohušov a okolí

Třemešná ve Slezsku – nádraží

Vánoční koncert

Vít Akulšin
17.12.2009

V pondělí dne 21.12.2009 v 15:30 hod. zveme srdečně všechny občany na vánoční koncet do kostela sv. Martina v Bohušově. Vystoupí pěvecký sbor – Ad libitum s repertoárem písní z období gotiky, renesance, baroka, vánoční písně a balady.

Vánoční varhanní a pěvecký koncert

Vít Akulšin
17.12.2009

Všechny srdečně zveme na tradiční Vánoční varhanní a pěvecký koncert, který se koná v kostele sv. Ondřeje ve Slezských Pavlovicích dne 26.12.2009 v 17.00 hodin. Učinkují Eduard Muller ( Slezské Pavlovice ) – varhany, Markéta Schaffartziková ( Bohušov ) – zpěv.

Historická jízdenka

Vít Akulšin
6.12.2009
Titulní obrázek prispěvku

p. Pavel Jehlička nám poslal zajímavý E-mail se scanem železniční jízdenky s původním názvem Fulštejn vydané počátkem 30. let minulého století – konkrétně 18. VII. 1931 ze své sbírky.

Ve svém e-mailu nám píše: 
Vážený pane starosto,
Nevím, jestli se Vám to nebude zdát jako hloupost, ale napadlo mně, pakli že se případně sháníte po „artefaktech“ související s Vaší obcí, Vám nabídnout sken  železniční jízdenky z mé sbírky. Vím, je to sice skoro nic neříkající kousek kartonu, ale pro mně, jako pro sběratele to cenu má – a to nemalou, obzvláště u obcí, kde dnes již původní nádraží, případně celá trať je v existenčním ohrožení či vůbec neexistuje. Možná i u Vás a občanů Vaší obce – hlavně starší generace, tato jízdenka ještě s původním názvem Fulštejn přivodí pár nostalgických vzpomínek….:-)

Já osobně se sbíráním jízdenek věnuji s přestávkami přes 30 let a ve své sbírce mám cca 2 400 stanic (z celkového počtu 2 900 možných) z celého bývalého Československa. Když se mi podaří sehnat nějaké vzácnější kousky, rád se s nimi podělím alespoň s obyvateli dotyčných měst či obcí – tak je tomu i u Vás. Tuto jsem získal poměrně nedávno od sběratele až z Vídně.

Určitě se ptáte, jak se k těmto jízdenkám v dnešní době dá přijít, – někdy to bývá doslova detektivní práce, kdy člověk musí mít i poměrně bujnou fantazii … :-)). Převážně tyto hodně staré se naleznou v archivech, – v účetnictví starých firem, škol či jiných institucí, kde sloužily jako doklad přiložený k“cesťákům“, něco se také sežene kontaktováním železničního personálu na nádražích a nebo z inzerce, ať už elektronické či klasické. V této souvislosti, bych Vás taktéž chtěl požádat, zda byste případně nevytiskl a neumístil můj leták (viz příloha), pomocí kterého se mi daří v poslední době získat poměrně slušné množství těchto starých kartonových jízdenek. Tento letáček je nelépe umístit třeba na nástěnku místní knihovny, inzertní nástěnku obecního úřadu či tam, kde projde asi nejvíce lidí t.j. v samoobsluze.

jizdenky-letakVážený pane starosto, pokud se Vám moje aktivita zdá alespoň trochu přínosná, uvítal bych kdyby jste zaslaný sken umístil na Vaše webové stránky. Určitě takto tato jízdenka bude přístupnější lidem, než aby byla zařezená v mé sbírce a  zavřená někde v šuplíku… 🙂

Děkuji a srdečně zdravím do Bohušova,
Pavel Jehlička
mobil : 777 044 107
Lysá nad Labem

Obec Bohušov © 2022

by wetory & pigarts

Skip to content