Kola obci Bohušov pořídil Moravskoslezský kraj – projekt Moravskoslezského kraje s názvem e-kola pro kraj

Účelem výpůjčky je propagace elektromobility, turistického ruchu a sportu v Moravskoslezském kraji.

Smlouva o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě – Moravskoslezský kraj

 

Kola můžete objednat telefonicky:

u správcové rekreačního areálu

 • p . Botosová Anna 776 180 929
 • Obec Bohušov 554 642 121

 

Nebo emailem na adresu:

 

 Půjčovní podmínky elektrokol:

 1. Vypůjčitel je dle této smlouvy a podmínek oprávněn poskytovat elektrokola svým klientům a zákazníkům (dále jen „klienti“) k dočasnému používání.
 2. Vypůjčitel je povinen seznámit klienty s obsluhou elektrokol a poučit je, aby elektrokola používali takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození.
 3. Půjčitel žádným způsobem nedopovídá za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s provozem předmětu výpůjčky.
 4. Vypůjčitel je povinen zajistit, aby byli klienti po celo dobu používání elektrokol vybaveni ochrannými prvky, zejména cyklistickou přilbou.
 5. Vypůjčitel je oprávněn vybírat od klientů poplatek, který bude sloužit pro účely úhrady nákladů, které souvisí s provozem předmětu výpůjčky (dále jen „poplatek“), a to zejména náklady na:
 • elektrickou energii spotřebovanou na dobíjení elektrokol,
 •  na uskladnění elektrokol,
 • personál obsluhující předmět výpůjčky,
 • běžnou údržbu elektrokol,

součástí poplatku nesmí být jakýkoliv zisk vypůjčitele.

 1. Poplatek nesmí přesáhnout následující výše za jedno poskytnuté elektrokolo klientu k dočasnému používání, v závislosti na variantě elektrokola uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, tedy podle toho, zda se jedná o elektrokolo trekové/crossové, horské/terénní nebo městské

 

Trekové/crossové elektrokolo:

Počet hodin používání Výše poplatku
2 hodiny 80 Kč
4 hodiny 150 Kč
8 hodin 250 Kč
1 den 320 Kč

 

Městské elektrokolo:

Počet hodin používání Výše poplatku
2 hodiny 80 Kč
4 hodiny 150 Kč
8 hodin 250 Kč
1 den 320 Kč
 1. Vypůjčitel je oprávněn poskytnout elektrokola svým klientům k dočasnému používání nejdéle na dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
 2. Vypůjčitel je oprávněn po klientovi požadovat složení vratné zálohy při poskytnutí elektrokola klientu k dočasnému používání, výše této zálohy však nesmí přesáhnout částku 5.000,- Kč.
 3. V případě, že vypůjčitel provozuje v rámci své činnosti půjčovnu obdobných věcí jako předmět výpůjčky (tedy zejména elektrokola) musí být tyto věci a předmět výpůjčky poskytovány klientům za stejných podmínek s výjimkou výše poplatku.
 4. Vypůjčitel není oprávněn využívat předmět výpůjčky jinak než k poskytování k dočasnému používání jeho klientům za účelem uvedeným v čl. IV této smlouvy.

Technická specifikace:

 

městská: 

 • hlavním parametrem je elektrokolo s nízkým nástupem vybavené blatníky pro komfortní jízdu v civilním oblečení.
 • baterie elektrokola lithiová s kapacitou minimálně 13 Ah, umístěna v nosiči elektrokola;
 • dojezdová vzdálenost by měla být 60 až 80 km;
 • motor středový, zakomponovaný do rámu, vybavený torzním snímačem tlaku na pedál, minimální krouticí moment 70 Nm, ovládání pomocí LCD displeje;
 • kola velikosti 26ʺ nebo 28ʺ;
 • hydraulické kotoučové brzdy;

 

treková/crossová:

 • jsou určena pro jízdu se sportovnějším posedem, zvládají náročnější terén a obsahují tomu odpovídající mechanické komponenty. Vybavení elektrokola:
 • plnohodnotné blatníky, nosič pro upevnění brašen, přední a zadní osvětlení;
 • baterie elektrokola lithiová s kapacitou minimálně 16 Ah a dle nejnovějších trendů integrována nebo částečně integrována do rámu elektrokola
 • dojezdová vzdálenost by měla být 80 až 120 km;
 • motor středový, zakomponovaný do rámu, vybavený torzním snímačem tlaku na pedál, minimální krouticí moment 70 Nm, ovládání pomocí LCD displeje;
 • kola velikosti 28ʺ;
 • hydraulické kotoučové brzdy;
 • přední odpružená vidlice vzduchová;
 • minimálně 9 převodů s přehazovačkou renomovaného výrobce těchto komponentů v minimálně střední výrobní třídě tohoto komponentu;
 • velikost rámu u dámské varianty do 20ʺ a u pánské varianty do 21ʺ.