Informace zveřejňované podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1.Název Obec Bohušov
2. Důvod a způsob založení Obec Bohušov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura Samospráva:

  • Zastupitelstvo – 7 členů

Státní správa:

  • Jarmila Schnaubeltová – starosta
  • David Dub – místostarosta
  • Anna Zemánková – místostarostka
  • Ing. Jitka Mičaninová – účetní
  • Hana Dubová – referent
4. Kontaktní informace Obec Bohušov, Bohušov 15, Bohušov 79399

Kancelář účetní: +420 554 642 121

Kancelář starosty: +420 554 642 155

Fax:

E-mail: oubohusov@bohusov.cz, starosta@bohusov.cz, dubova@bohusov.cz

Web: www.bohusov.cz

4.1. Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Bohušov, Bohušov 15, Bohušov 793 99
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad Bohušov, Bohušov 15, Bohušov 793 99
4.3. Úřední hodiny Pondělí 7.00 – 17.00 h

Středa 7.00 – 17.00 h

4.4. Telefoní čísla Kancelář účetní : 554642121

Kancelář starosty: 554642155

4.5. Čísla faxu
4.6. Adresa webové stránky www.bohusov.cz
4.7. Adresa elektronické podatelny oubohusov@bohusov.cz
5. Bankovní spojení 1848157309/0800
6. IČ 00295876
7. DIČ CZ00295876
8. Dokumenty
8.1. Seznam hlavních dokumentů Úřední deska
8.2. Rozpočet Rozpočet obce
9. Žádosti o informace dle 106/1999 Sb. žádost k poskytnutí informací

Směrnice upravující postup při poskytování informací

Příloha č.1_sazebník_úhrad

Příloha č.2_přehle_předpisů

10. Příjem žádostí a dalších podání Podatelna úřadu
11. Opravné prostředky
12. Formuláře Formuláře a tiskopisy
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři OÚ Bohušov
14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější předpisy Důležité předpisy
15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník
16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
16.2. Výhradní licence V současné době nejsou pro obec Bohušov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023