tic-logoV kanceláři obecního úřadu Bohušov (1. patro) je pro všechny návštěvníky k dispozici naše turistické informační středisko. Naleznete zde turistické průvodce, trasy cyklostezek, upomínkové předměty atd. Naši zaměstnanci Vám poradí s ubytováním, stravováním a zajistí pro Vás rezervace v našem rekreačním středisku.

Provozní doba:

Pondělí   7:00 – 17:00

Úterý       7:00 – 15:00

Středa      7:00 – 17:00

Čtvrtek    7:00 – 15:00

Pátek       7:00 – 12:00

Bohušov 15, 79399 Obec Bohušov
tel.: +420 554 642 121 (155)
fax: +420 554 642 155

Turistické informační centrum (dále jen TIC) je účelové zařízení poskytující v oblasti svého působení (město, turistická oblast, region) komplexní informace o všech službách souvisejících s cestovním ruchem. Plní následující funkce:

  • TIC shromažďuje informace na základě jím stanovených zásad dokumentační činnosti a vytváří komplexní databanku cestovního ruchu dané oblasti. Databanka obsahuje turistické, kulturní a všeobecné informace, tj. informace o oblasti svého působení, jejích atraktivitách, ubytovacích a stravovacích možnostech, dopravě, obchodní síti, kulturních, sportovních programech. Základní podmínkou tvorby databanky je soustavnost a její úplnost a aktuálnost.
  • TIC poskytuje jemu všemi dostupnými formami veřejnosti informace uložené v databance.
  • TIC může při výkonu své činnosti také nabízet další služby související s cestovním ruchem (např. působit jako cestovní agentura), jestliže nenaruší komplexnost, objektivitu a kvalitu poskytovaných informací.
  • TIC je otevřeno po celý rok či v sezóně, otevírací doba činí min. 5 dnů v týdnu a poskytuje bezplatné verbální informace minimálně v jednom světovém jazyce. Je připojeno k internetové síti.

Tic logoJednotné značení má podobu bílého „i“ na zeleném podkladu, v základní velikosti 50 x 50 cm (na označení vlastní provozovny, tj. místa, kde jsou podávány informace), ve zmenšené velikosti pak jako doplněk ke směrovkám, které vyznačují směr k TIC (např. na parkovištích apod.). Symbol oficiálního TIC je udělován na smluvním základě na dobu určitou a je ochráněn proti zneužití registrací ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví.