Jarmila Schnaubeltová – starostka obce
Email: starosta@bohusov.eu
Telefon: +420 554 642 155

 

David Dub – místostarosta obce
Email: david.dub@email.cz
Telefon: +420 603 422 254

 

Anna Zemánková – místostarosta obce
Email:  zemankova111@seznam.cz
Telefon:  +420 739 208 414

 

Marián Dobrovský – předseda finančního výboru
Email:
Telefon: +420 724 180 351

 

Manfréd Schnaubelt – předseda kontrolního výboru
Email:
Telefon: +420 776 799 446

 

Lenka Cigánková – člen zastupitelstva
Email: cigankova@zakazka.net
Telefon: +420 721 467 301

 

Ing.Robert Schaffartzik – člen zastupitelstva
Email: schaffartzik@bohusov.eu
Telefon: +420 724 180 351