divci-hrad-hlavniOpevněné sídlo bylo postaveno na ostrohu nad říčkou Osoblahou leníky olomouckého biskupa v polovině 13. století, poprvé se výslovně připomíná roku 1267. O jeho tehdejší podobě dnes nevíme téměř nic. Další dějiny probíhaly po další dvě století bez významnějších událostí, které by kronikářům (až na majetkové změny) stály za zaznamenání. Od roku 1460 byly v držení bratří biskupa Tasa z Boskovic. ti zůstali za česko-uherských válek věrni králi Jiřímu a proto byl roku 1474 hrad dobyt vojsky Matyáše Korvína.

Další století zůstaly trosky bez povšimnutí, teprve kolem roku 1573 zahájil na místě starého hradu Hynek Bruntálský z Vrbna stavbu zbrusu nového renesančního sídla.

Zámecký areál je obklopen hradebním okruhem se třemi drobnými podkovovitými baštami, které mohou být pozůstatkem původního hradu. Jižně a východně od této hradby je dochován původní hradní příkop a na těchto dvou stranách byly vystavěny renesanční hospodářské trakty. Na jihu je to patrová vstupní budova obsahující velkou sýpku. V obdobné budově na východě byly stáje a daší provozní místnosti. Téměř čtvercová patrová zámecká budova má v nárožích okrouhlé věže a ze dvou stran je lemována parkánovými zídkami.


Po Bílé hoře byl statek zabaven Sedlnickým z Choltic a roku 1624 jej získal řád německých rytířů. V letech 1768-1918 sloužil jako komenda johanitů. V roce 1945 byl těžce poškozen dělostřelbou a následným požárem. V letech 1962-9 byl rekonstruován pro potřeby Zdravotnických potřeb.

Prameny: Miroslav Plaček: „Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku“, Libri, Praha 1996