Popis:

Leták NECHOĎTE-VOLEJTE-PODEJTE – data

Informace FÚ MSK pro občany