Dátum vyvěšení: 13.08.2020
Dátum sejmutí: 04.10.2020
Soubory: Jmenování zapisovatele OVK