Logo moravskoslezsky kraj 300x107

Projekt

„Lávka přes řeku v rekreačním areálu“

 

Byl spolufinancován individuální investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 500 000,-Kč (číslo smlouvy 06273/2018/RRC)

Celkové náklady :          1 413 536,52

Investor :                         Obec Bohušov

Termín realizace :        do 30.11.2018Znak2