Číslo Název Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti a účinnosti
5/2023 Obecně závazná vyhláška obce Bohušov o místním poplatku ze psů 18.12.2023 1.1.2023 1.1.2024
2/2023 Stanovené pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bohušov 21.12.2022 18.1.2023 1.1.2023
3/2023 Obecně závazná vyhláška obce Bohušov o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 21.12.2020 18.1.2023 1.1.2023
3/2020 Obecně závazná vyhláška obce č. 3 / 2020, o místním poplatku ze vstupného 18.6.2020 23.6.2020 2.7.2020
4/2023 Obecně závazná vyhláška obce Bohušov o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Seznam sběrných nádob a sběrných míst v obci

21.12.2023 18.1.2023 1.1.2023
6/2023 Obecně závazná vyhláška obce Bohušov  o místním poplatku z pobytu 18.12.2023 1.1.2024 1.1.2024
2/2021 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 24.11.2021 30.11.2021 1.1.2022