Číslo Název Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti a účinnosti
2/2018 Obecně závazná vyhláška ,kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a stanovují prostory pro volné pobíhání psů v obci Bohušov 30.8.2018 4.9.2018 28.9.2018
1/2019 Obecně závazná vyhláška o místní poplatku z pobytu 28.11.2019 1.1.2020 15.1.2020
1/2019 Obecně závazná vyhláška obce Bohušov č.1/2019 o místním poplatku z pobytu, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.2/2010 , ze dne 30.12.2010 usnesením č.5/2010/6b o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. 28.11.2019 1.1.2020 15.1.2020
1/2019 Obecně závazná vyhláška obce Bohušov č.1/2019 o místním poplatku z pobytu, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.4/2010 , ze dne 30.12.2010 usnesením č.5/2010/6d o místním poplatku z ubytovací kapacity 28.11.2019 1.1.2020 15.1.2020
1/2020 Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bohušov 10.2.2020 28.2.2020 28.2.2020
2/2020 Obecně závazná vyhláška obce Bohušov č. 2 / 2020 o místním poplatku ze psů 18.6.2020 23.6.2020 2.7.2020
3/2020 Obecně závazná vyhláška obce č. 3 / 2020, o místním poplatku ze vstupného 18.6.2020 23.6.2020 2.7.2020
4/2020 Obecně závazná vyhláška obce Bohušov č. 4 /2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 18.6.2020 23.6.2020 2.7.2020
5/2020 Obecně závazná vyhláška obce Bohušova č. 5 / 2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 18.6.2020 23.6.2020 2.7.2020
1/2021 Obecně závazná vyhláška obce Bohušov č. 1 / 2021, o místním poplatku z pobytu 17.3.2021 25.3.2021 9.4.2021