Číslo Název Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti a účinnosti
1.2.2010 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační  pobyt 30.12.2010 11.1.2011 27.1.2011
1.4.2010 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity 30.12.2010 11.1.2011 27.1.2011
1.6.2010 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 30.12.2010 11.1.2011 27.1.2011
1.7.2010 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 30.12.2010 11.1.2011 27.1.2011
1.1.2011 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 31.3.2011 1.4.2011 16.4.2011
1.3.2018 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 12.12.2018 14.12.2018 1.1.2019
1.1.2018 Obecně závazná vyhláška  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 30.8.2018 4.9.2018 28.9.2018
1.2.2018 Obecně závazná vyhláška ,kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a stanovují prostory pro volné pobíhání psů v obci Bohušov 30.8.2018 4.9.2018 28.9.2018