Číslo Název Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti a účinnosti
2/2010 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační  pobyt 30.12.2010 11.1.2011 27.1.2011 28.11.2019
4/2010 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity 30.12.2010 11.1.2011 27.1.2011 28.11.2019
6/2010 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 30.12.2010 11.1.2011 27.1.2011
7/2010 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 30.12.2010 11.1.2011 27.1.2011
1/2011 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Příloha č. 1

31.3.2011 1.4.2011 16.4.2011
3/2018 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 12.12.2018 14.12.2018 1.1.2019
1/2018 Obecně závazná vyhláška  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 30.8.2018 4.9.2018 28.9.2018 11.2.2020
2/2018 Obecně závazná vyhláška ,kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a stanovují prostory pro volné pobíhání psů v obci Bohušov 30.8.2018 4.9.2018 28.9.2018
1/2019 Obecně závazná vyhláška o místní poplatku z pobytu 28.11.2019 1.1.2019 15.1.2020
2/2020 Obecně závazná vyhláška obce Bohušov č. 2 / 2020 o místním poplatku ze psů 18.6.2020 23.6.2020 2.7.2020
3/2020 Obecně závazná vyhláška obce č. 3 / 2020, o místním poplatku ze vstupného 18.6.2020 23.6.2020 2.7.2020
4/2020 Obecně závazná vyhláška obce Bohušov č. 4 /2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 18.6.2020 23.6.2020 2.7.2020
5/2020 Obecně závazná vyhláška obce Bohušova č. 5 / 2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 18.6.2020 23.6.2020 2.7.2020